Downloads

Vind hier al het extra lesmateriaal.

Live getuigenis om te sensibiliseren voor een veilig verkeer door Getuigen onderweg vzw

downloads videogetuigenis

Lesfiche – Voorbereiding videogetuigenis

Lesfiche – Nabespreking videogetuigenis

Lesfiche – Reflectie eigen gedrag (verdiepende les) videogetuigenis

downloads live getuigenis

Lesfiche – Voorbereiding live getuigenis

Lesfiche – Nabespreking live getuigenis

Lesfiche – Reflectie eigen gedrag (verdiepende les) live getuigenis

downloads extra lesmateriaal

Lesfiche – Brief aan de getuige

Lesfiche – Ongevalsoorzaken A-Z