over ons

Getuigen onderweg vzw wil middelbare scholieren sensibiliseren rond verkeersveiligheid. Dit doen we door authentieke verhalen van verkeersslachtoffers, naasten, nabestaanden of veroorzakers voor de klas te brengen. Doordat zij hun verhaal delen en in interactie gaan met de leerlingen, creëren we een duurzame impact bij de leerlingen.

Live getuigenis om te sensibiliseren voor een veilig verkeer door Getuigen onderweg vzw

het ontstaan

Getuigen onderweg ontstond in 2011 als pilootproject in Limburg en West-Vlaanderen vanuit een samenwerking tussen de lotgenotenverenigingen OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) en OverHoop (lotgenotenvereniging van ouders van gewonde kinderen). Aan de hand van hun ervaringen wilden ze jongeren sensibiliseren tot veiliger gedrag in het verkeer.

De aanvragen vanuit de scholen bleven groeien en de nood aan inhoudelijke en kwalitatieve ondersteuning werd snel duidelijk. Rondpunt vzw nam de taak van coördinatie en ondersteuning in 2012 ter harte met de steun van de Vlaamse overheid, departement mobiliteit. 

Na 10 jaar ervaring onder de vleugels van Rondpunt vzw groeide de behoefte en noodzaak om over te gaan tot een autonome werking. Getuigen onderweg vzw kende dan ook haar levenslicht in juli 2022.

Live getuigenis om te sensibiliseren voor een veilig verkeer door Getuigen onderweg vzw

missie & visie

Vanuit hun respectievelijke ervaringen zijn de getuigen binnen het project het best geplaatst om op een zeer toegankelijke en laagdrempelige manier duidelijk te maken welke de noodzaak is van veilig verkeersgedrag. Net door een spiegel voor te houden van mogelijke gevolgen, wensen de getuigen jongeren (en andere toehoorders) te prikkelen en te stimuleren tot nadenken (‘cue to action’) en aan te zetten tot gedragsverandering…

Team

Benieuwd naar het team van Getuigen onderweg?

iets voor jou?

middelbare scholen

Vraag een getuigenis aan als
middelbare school.

bedrijven / organisaties

Vraag een getuigenis aan als
bedrijf of organisatie.

Getuigen

Word getuige en deel jouw
ervaring.

buddy's

Word buddy voor een getuige.

ervaringen

quote e1651152909732
quote 1

onze partners