missie en visie

Getuigen onderweg vzw wil middelbare scholieren sensibiliseren rond verkeersveiligheid. Dit doen we door authentieke verhalen van verkeersslachtoffers, naasten, nabestaanden of veroorzakers voor de klas te brengen. Doordat zij hun verhaal delen en in interactie gaan met de leerlingen, creëren we een duurzame impact bij de leerlingen.

Live getuigenis om te sensibiliseren voor een veilig verkeer door Getuigen onderweg vzw

onze missie

Betrokkenen bij een verkeersongeval zijn ervaringsdeskundigen omdat ze ofwel zelf ofwel als familielid/naaste de gevolgen van een verkeersongeval ondervinden. Ze hebben het leed, het verdriet, maar soms ook de hoop zelf ervaren waardoor ze over de nodige legitimiteit beschikken om jonge mensen met hun ervaring te bereiken. Jonge mensen die zich binnenkort in het verkeer zullen begeven. Vanuit hun respectievelijke ervaringen zijn de getuigen binnen het project het best geplaatst om op een zeer toegankelijke en laagdrempelige manier duidelijk te maken welke de noodzaak is van veilig verkeersgedrag. Net door een spiegel voor te houden van mogelijke gevolgen, wensen de getuigen jongeren (en andere toehoorders) te prikkelen en te stimuleren tot nadenken (‘cue to action’) en aan te zetten tot gedragsverandering. Hierbij ligt de focus in dit project niet op choqueren of angst zaaien. We kiezen voor de weg van responsabilisering en uitwisseling in een positief kader.

onze visie

De eerste getuigenissen gingen door in het jaar 2012. In de toekomst willen we blijven inzetten op groei, ons aanbod verdiepen en verbreden en nog meer leerlingen bereiken met een kwalitatief aanbod.

ervaringen

quote e1651152909732
quote 1

onze partners